Vytvorené: pred rokom

Depistáž a skríning v školskom prostredí - majú význam?

Depistáž a skríning v školskom prostredí - majú význam?

https://pixabay.com/sk/photos/deti-s%c3%barodenci-%c5%a1%c5%a5asn%c3%bd-skry%c5%a5-sa-1879907/

Depistáž a skríning sú dve slová, ktoré poznáme prevažne z medicíny. V škole sa však čoraz častejšie používajú v súvislosti s monitorovaním zdravého vývoja a primeraného nadobúdania vedomostí a zručností žiakov v rámci vzdelávacieho systému.

Medicínske ponímanie rozdielu medzi depistážou a skríningom spočíva v tom, že depistáž sa používa na detekciu chorôb u pacientov s už prítomnými príznakmi alebo symptómami, zatiaľ čo skríning na včasnú detekciu choroby u pacientov bez príznakov alebo symptómov.

V kontexte základnej školy sa tieto termíny používajú najmä v súvislosti s monitorovaním zdravého vývinu školských zručností detí, ale aj ich osobnostného vývinu.

V ranom školskom veku - najmä v prvých a druhých ročníkoch - môžu byť depistáž a skríning obzvlášť dôležité z niekoľkých dôvodov:

  1. Identifikácia potenciálnych problémov v čo najskoršom štádiu, ako prevencia pred nástupom následného školského zlyhávania. Čím skôr sú problémy identifikované, tým skôr môžu byť riešené.

  2. Ak sú ťažkosti včas identifikované, učitelia, podporné tímy a rodičia môžu poskytnúť primeranú podporu, pomocou ktorej môže dieťa primerane rozvíjať svoj potenciál.

  3. Zlepšenie dlhodobých výsledkov: skríning školských zručností môže viesť k zlepšeniu dlhodobých výsledkov detí. Pri včasnom záchyte majú deti väčšiu šancu dosiahnuť úspech v škole a tým aj neskôr v živote.

  4. Pomoc rodinám: rodiny môžu získať včasný prístup k službám, ktoré môžu byť pre deti prospešné pri ich celkovom rozvoji.

  5. Okrem školských zručností napr. psychologické vyšetrenie môže pomôcť identifikovať emocionálne alebo osobnostné problémy, ktoré môžu ovplyvniť učenie a vývoj dieťaťa.

Hlavným cieľom depistáže a skríningu u raných školákov je zaistiť, aby deti mali potrebné zručnosti, vedomosti a podporu na úspešné učenie sa ihneď od začiatku školskej dochádzky, aby sa predišlo ich následnému zlyhávaniu, nechuti či ľahostajnosti k učeniu, prípadne až rezignácii smerom k škole.