Vytvorené: pred rokom

Akreditované inovačné vzdelávanie - PAS

“Autizmus nie je niečo, čo osoba má, nie je to žiadna ulita, v ktorej je osobnosť uväznená. V škrupinke nie je schované normálne dieťa. Autizmus je spôsob bytia. Autizmus preniká všetkým. Prechádza každou skúsenosťou, celým vnímaním, každým zmyslom, každou emóciou. Autizmus je súčasťou existencie. Osobnosť sa od autizmu oddeliť nedá.”

Jim Sinclair

Akreditované inovačné vzdelávanie, určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom.


Ponuka programov

program inovačné vzdelávanie – učiteľ MŠ a ŠMŠ

program inovačné vzdelávanie – učiteľ ZŠ a SŠ

program inovačné vzdelávanie – učiteľ ŠZŠ a PŠ

program inovačné vzdelávanie – asistent vychovávateľ

program inovačné vzdelávanie – odborný zamestnanec


Organizačné info

  • organizátor: Francesco Prešov
  • forma vzdelávania: prezenčná alebo online v závislosti od  aktuálnych protipandemických opatrení
  • možnosť podania prihlášok do konca februára 2023
16 marec 2023
Prešov, SK
EUR 300

Linky:

Akreditované inovačné vzdelávanie - PAS