Vytvorené: pred mesiacom

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania

Vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania je určené predovšetkým odborníkom z pomáhajúcich profesií a učiteľom, ktorí pracujú s deťmi s poruchami učenia, správania, s poruchami pozornosti a hyperaktivity. Vzdelávanie je vhodné pre tých odborníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o deficitoch čiastkových funkcií ako možných príčinách porúch učenia, pozornosti a správania a o metodike Dr. Sindelar, pomocou ktorej je možné deficity čiastkových funkcií zachytiť a prostredníctvom tréningu až úplne odstrániť.


Metodika pozostáva z 5.modulov.

 • Modul 1 Deficity čiastkových funkcií: úvod – teoretická časť ( 8 hodín )
 • Modul 2 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika – praktická časť ( 8 hodín )
 • Modul 3 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika - vyhodnotenie a zostavenie tréningového plánu ( 16 hodin )
 • Modul 4 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika – supervízia ( 16 hodín )
 • Modul 5 Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia ( 16 hodín ) 


Organizačné info

 • Organizátor: Centrum Dr. Sindelar – Schmunzelclub Bratislava v spolupráci s Dr. Sindelar Psychoedukation GmbH Wien 
 • čas konania:
 • 26. november 2022 , od 9.00 - 15.00 hod
 • 27. november 2022 , od 9.00 - 16.00 hod 
 • Modul 1 je možné absolvovať samostatne alebo ako súčasť vzdelávania k diagnostike a terapii deficitov čiastkových funkcií podľa metódy Dr. Sindelar. Modul 2 je možné absolvovať až po predchádzajúcom absolvovaní Modulu 1. 
 • Po úspešnom absolvovaní všetkých (5) modulov a splnení podmienok vzdelávania obdrží účastník potvrdenie o ukončení vzdelávania. Okrem toho bude účastník na vlastné želanie zapísaný na listinu Sindelar – trénerov (zverejnených na stránke Dr. Brigitte Sindelar), z ktorých si rodičia môžu vybrať kvalifikovaných terapeutov v blízkosti ich bydliska.
 • Vzdelávania k metóde Sindelar je možné zúčastniť sa, iba ak účastník vzdelávania vlastní alebo má na pracovisku k dispozícii:
 • Metodiku na zachytenie deficitov čiastkových funkcií pre deti v školskom veku
 • Metodiku pre deti v predškolskom veku Mačka Mňau Metodiky si je možné PO ÚHRADE Modulu 1 a Modulu 2 objednať.
 • Pri prihlásení na webinár platí za metodiky AKCIOVÁ SUMA: Metodika pre deti v školskom veku namiesto 195 €, za sumu 165 €. Metodiku Mačka Mňau pre deti v predškolskom veku namiesto 165 €, za sumu 135 €.
26 november -
27 november 2022
on-line ZOOM, SK
EUR 200

Linky:

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania