Vytvorené: pred 11 mesiacmi

Dieťa a rodina v rozvode

Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené, môže sa stať, že sa manželstvo rozpadne, skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú, čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma odohráva. Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné.

Pre mnohých terapeutov a poradcov je práca s rodičmi, ktorí pokračujú v trpkých porozvodových hádkach jednou z najzložitejších oblastí ich pôsobenia. Zdá sa, že to, čo funguje pri párovej a rodinnej terapii, často v týchto prípadoch nemá efekt. Nedôvera, paranoja a prijímanie obranných postojov jednou alebo obidvomi stranami bráni v terapeutickom vzťahu, vytvoreniu pocitu bezpečia, v ktorom by terapia mohla pomôcť. Pokračujúce právne spory komplikujú dynamiku.

Deti, ktoré nechcú voliť medzi rodičmi sú rozorvané, ale nemôžu vyjadriť túto bolestnú skúsenosť, aby to neprispelo k deštruktívnemu správaniu rodičov. Následkom toho sa u mnohých z nich prejavia rôzne symptómy. Môžu byť zlostné a v opozícii alebo tiché a smutné. Ich vnútorná rovnováha je narušená, čo vyúsťuje do problémov so spánkom, koncentráciou alebo jedlom.

Seminár je zameraný na témy:

 • program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov;

 • konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti;

 • deti a ich bojujúci rozvedení rodičia;

 • ako ďalej po rozchode;

 • sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny;

 • sprevádzanie rodičov, možnosti spolupráce rodičov;

 • skupinový program práce s deťmi vo veku 5 – 8 rokov pri/po rozvode rodičov;

 • skupinový program práce s deťmi vo veku 8 – 14 rokov pri/po rozvode rodičov;

 • ukážky z praxe.

Seminár možno využiť ako inovačné vzdelávanie.


Lektorka

Mgr. Monika Boričová

Organizačné info

 • Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 22 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 30,- €.

 • Počet účastníkov je limitovaný (max.15), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku.

 • Po vyplnení prihlášky organizátor zašle faktúru. Prihláška je záväzná až po zaplatení poplatku za vzdelávanie.

6 marec -
8 marec 2023
Martin, SK
EUR 270

Linky:

Dieťa a rodina v rozvode (6.-8.3.2023) PREZENČNE V MARTINE