Vytvorené: pred rokom

Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov

Inovačné vzdelávanie

Akreditovaný kurz „Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov – zručnosti a inovácie“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách.


Cieľ

 • pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.


Obsah

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi/študentmi o ich budúcom povolaní, či výbere školy,
 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
 • ako viesť žiakov/študentov k zodpovednému prístupu voči svojej pracovnej budúcnosti,
 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,
 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo),
 • pracovať s aktivitami zameranými na pomoc jednotlivcom ľubovoľného veku v akejkoľvek fáze ich života pri výbere odborného vzdelávania a zamestnania a pri zvládaní ich profesie.Komu je určené


 • pre pedagogických a odborných zamestnancov s minimálnou praxou 2 rokyOrganizačné info


 • Školenie prebieha prezenčne v rozsahu 55 vyučovacích hodín.
 • V čase nemožnosti konania sa prezenčnej výučby (z dôvodu protipandemických opatrení na zamedzenie šírenia sa vírusu COVID-19) prebieha výučba online prostredníctvom aplikácie ZOOM v plnom rozsahu prezenčnej výučby.


Podmienky ukončenia

 • 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania,
 • vypracovanie a prezentácia záverečnej práce v rozsahu 12 – 16 strán, ktorej obsah priamo súvisí s problematikou kariérového poradenstva
 • V termíne do 15.2.2022 si kurz môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu 390 € a od 16.2.2022 bude kurz v ponuke za štandardnú cenu 450 €.


29 júl -
28 august 2022
Banská Bystrica, SK
EUR 450

Linky:

Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov