Vytvorené: pred rokom

KuMOT

Nová edícia s prepracovanými metodickými listami a pomôckami

Skupinový program je určený pre deti od 5 do 8 rokov. V jednej skupine je 6-8 detí, je výhodou, ak sú z rôznych kolektívov.

Vhodný pre deti:

  • s ADHD,
  • deti nesmelé
  • sociálne či motoricky neobratné
  • alebo s inými ťažkosťami


Celý program pozostáva z 10. stretnutí, ktoré prebiehajú 1x týždenne v trvaní 60 minút, rodičia sa nezúčastňujú. Program je hravý, využíva veselé pesničky o zvieratkách, deti baví. V priebehu a po ukončení programu sa odborník stretáva s rodičmi každého dieťaťa zvlášť za účelom zhodnotenia a odovzdania poznatkov o dieťati, vrátane výchovných záverov a odporúčaní.


Program vedie odborník (psychológ, špeciálny pedagóg) s platným osvedčením pre prácu s metódou spoločne s koterapeutom (pozícia nevyžaduje špecifické vzdelanie). Všetky pomôcky sú na pracovisku, pre deti sa doporučuje využívať tiež MP3 s hudbou na doma). Sada pomôcok je pre jednu skupinu.


Organizačné info

  • čas: od 9.00 hod.
  • k programu je nutné dokúpiť sadu materiálov, cena je 2739 Kč
  • sada obsahuje metodické listy, hniezda ako pevné body pre prácu na zemi, plyšovú loptičku, kocky, stuhy, preukazy pre dochádzku s odkazom na mp3 pesničky, samolepky, kartičky pre jednu hru, certifikáty (diplomy) pre deti na záver.
  • Materiály objednáva odborník s platným osvedčením pre prácu s metódou (psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd).
2 december 2022
on-line ZOOM, CZ
CZK 3013

Linky:

KuMOT