Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Motorická gramotnosť a inhibícia primárných reflexov

Obsah

Kurz sa zaoberá významom rozvoja motoriky dieťaťa a jeho v plyvu na učebné schopnosti. Zameriava sa na primitívne reflexy, ktorých pretrvávanie môže spôsobovať špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyspraxia, ADHD, ADD), ale aj iné psychické problémy. Účastníci sa zoznámia s problematikou teoreticky, ale aj prakticky prostredníctvom praktických cvičení, ktoré napomáhajú motorickému vývoju.


Témy vzdelávania:

 • Čo je to pohybová alebo motorická gramotnosť a prečo ju nesmieme podceňovať?

 • Čo sú to primitívne reflexy a prečo sa nimi zaoberať v neskoršom veku?

 • Psychomotorický vývoj dieťaťa

 • Praktické cvičenia s dôrazom na správne lezenie a ďalšie lokomočné zručnosti

 • Možnosti diagnostiky motoriky (MABC a ďalšie testy)

 • špecifické poruchy učenia známe aj menej známe

 • Primitívne reflexy - popis, význam, problémy pri pretrvávaní

 • Cvičenie rovnováhy, koordinácie, relaxácie a body maping

 • Terapia zaoberajúca sa inhibíciou primitívnych reflexov


Komu je určený

Kurz je určený pedagogickým pracovníkom, sociálnym pracovníkom a pracovníkom v sociálnych službách, študentom týchto odborov, ľuďom, ktorí pracujú s deťmi a všetkým účastníkom, ktorí sa chcú v tejto oblasti dozvedieť viac a/alebo majú v starostlivosti dieťa, u ktorého diagnostiku a cvičenie zvažujú.


Lektor

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Pracuje na fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity. Zaoberá sa rytmickou gymnastikou a tancom, tanečnou terapiou, ale tiež Aplikovanými pohybovými aktivitami a Špeciálnou pedagogikou. Má za sebou množstvo projektov, akcií pre osoby s postihnutím, spolupracuje s organizáciami ako O.S Tandem, Kolofun.cz, Strediskom Teiresias a každý rok je riaditeľkou závodu na Emil open - hry hendikepovanej mládeže, pozýva si odborníkov z praxe do výuky. Dlhodobo sa venuje neurovývojovej stimulácii podľa M.Volemanovej a pracuje individuálne s niekoľkými deťmi. Jej láskou je posledných 20 rokov jóga, ktorú pre rôzne skupiny aj lektoruje.


Organizačné pokyny

 • Termín: 8.9.2023

 • Čas: 9:00-16:00

 • Dĺžka kurzu: 8 vyuč.hodín

 • Miesto konania: CETERAS Brno, Palackého tř.8

 • Max.počet účastníkov: 10

 • Akreditácia MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

 • Akreditácia MPSV č. A2021/1223-SP/PC/PP

 • Registrovať sa ako náhradník je možné na info@ceteras.cz8 september 2023
Brno, CZ
CZK 2400

Linky:

Motorická gramotnosť a inhibícia primárných reflexov