Vytvorené: pred rokom

Párové poradenstvo

3.- dňový odborný workshop párového poradenstva


Obsah

Pochopenie adlerovských vzorcov životného štýlu v párovej dynamike, metóda spomienok zoznámenia sa s partnerom a práca s ranými spomienkami každého člena páru. 


Komu je určený

  • pre psychologičky, psychológov a ostatnú odbornú verejnosť, ktorá pracuje s pármiLektor

Dr. Monica A. Nicoll 

  • získala svoj magisterský titul v rámci pregraduálneho štúdia poradenskej psychológie na Adler University v Chicagu a dizertáciu obhájila na Florida Atlantic University
  • pracuje ako licencovaná klinická a poradenská psychologička, klinická supervízorka a lektorka, má vyše 30-ročnú prax v práci s dospelými, adolescentnými jednotlivcami, pármi a rodinami
  • okrem vlastnej súkromnej praxe je zároveň klinickou riaditeľkou nemocničnej ambulancie, v neposlednom rade je vysokoškolskou pedagogičkou na Plymouth State University a roky prednáša v rôznych krajinách v rámci USA a Európy
  • ako psychoterapeutka kladie dôraz na holistický prístup ku zdraviu, osobný rast, zlepšenie celkovej kvality života a posilňovanie reziliencie v osobnom, manželskom a rodinnom živote svojich klientov a klientok
  • je autorkou dvoch publikácií, ktoré sú určené pre rodičov a učiteľov, aby im pomáhali rozvíjať sociálnoemocionálne zručnosti detí, ktoré sú im zverené do starostlivosti
  • aktuálne pracuje na tretej monografii, ktorá sa venuje raným spomienkamOrganizačné info

  • Organizátor: Adlerovská spoločnosť
  • presné miesto konania v Bratislave bude upresnené podľa predbežného počtu záujemcov a záujemkýň
  • Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené
30 jún -
1 júl 2022
Bratislava, SK
EUR 180

Linky:

Párové poradenstvo