Vytvorené: pred 7 mesiacmi

Porozumenie Traume a Disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

Seminár má za cieľ priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie, vďaka ktorým môžeme porozumieť dopadom traumatizácie, ale aj ich v rámci nevyhnutnej psychoedukácie vedieť objasniť klientom a pacientom. Predovšetkým nám umožnia orientáciu v terapeutickom procese a lepšiu vzájomnú spoluprácu na liečbe.


Komu je určený

Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií.


Lektor

Mgr. Hana Vojtová

Klinická psychologička, psychoterapeutka. Pracovala na psychiatrickom odd. a v Dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne, teraz pracuje v súkromnej praxi v Trenčíne. Absolvovala výcvik v PCA a základný výcvik v KIP. Venuje sa predovšetkým psychotraumatológii, je EMDR trénerkou, prezidentkou EMDR Slovensko a zakladajúcou členkou Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD). Spolu-lektoruje výcviky v psychotraumatológii a EMDR na Slovensku, v Thajsku, Číne a Belgicku. Jej psychoterapeutický prístup je ovplyvnený aj 12- krokovými svojpomocnými skupinami. V jej prístupe sa stretávajú cenné informácie, prax, súcit a múdrosť.


Organizátor

Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) 


Organizačné info

  • on-line ZOOM
  • čas konania: každý deň v čase 9.00 - 18.00 hod.
  • min.počet účastníkov: 10
  • V prípade záujmu organizátor zabezpečí kredity SKP (Slovenská komora psychológov) – 16 kreditov