Vytvorené: pred 4 mesiacmi

Práca s párom v konflikte

Obsah

Na tomto seminári sa budete rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, neschopnosť riešiť problémy a dohodnúť sa – to sú len niektoré z tém, s ktorým partneri prichádzajú za odborníkmi.

Vzdelávanie je zamerané na:

  • získanie nových pohľadov na párový konflikt

  • prácu so vzťahovou dynamikou a vzťahovými väzbami medzi partnermi 

  • možnosti diagnostiky vzťahovej väzby medzi partnermi  

  • vnímanie a prácu s priestorom v procese párového poradenstva

Seminár je obohatený praktickými ukážkami a kazuistikami.

Komu je určený

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte. Možné využiť ako inovačné vzdelávanie.

Lektor

Mgr. Monika Boričová

Organizačné info

  • Miesto konania: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika v blízkosti polikliniky ZŤS).

  • čas konania: 1. a 2. deň: 09:00 – 16:00; 3. deň: 09:00 – 14:00

  • Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, pracovné materiály, organizačné zabezpečenie, coffe break. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia. Všetci účastníci semináru dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

  • Počet účastníkov je limitovaný (max.12), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude organizátorom vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

  • Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 22 kreditov. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 30€.

25 september -
27 september 2023
Martin, SK
EUR 250

Linky:

Práca s párom v konflikte