Vytvorené: pred mesiacom

Prekonávanie ťažkostí pri začlenení žiaka s PAS do kolektívu triedy

Cieľ

Poskytnout informace o potížích žáka s PAS se začleněním do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování.


Obsah

Kurz dále poskytne informace, jak je třeba pracovat s ostatními žáky ve třídě, jak a jakým způsobem jim poskytovat informace o odlišnostech v chování žáka s PAS a jak mohou svému spolužákovi v různých situacích pomoci. Nevhodné chování žáka s PAS může výrazně narušit klima třídy, proto je důležité podat vysvětlení, jakým způsobem může pedagogický pracovník pozitivně klima ve třídě ovlivňovat. Kurz je doplněn o konkrétní kazuistiky a skupinové řešení účastníky.


Lektor

PaedDr. Věra Čadilová


Komu je určený

  • pro pedagogy, speciální pedagogy či psychology, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra


Organizačné info

  • organizátor: NAUTIS Praha
  • forma: prezenčná
  • čas: 9.00 - 16.00 hod. (8 hodín)
  • akreditácia: MŠMT ČR