Vytvorené: pred rokom

Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií emócií a vo vzťahoch

Obsah

Vývinové problémy môžu narušiť vytváranie citového puta a schopnosť samoregulácie emocionálnych stavov. Následne sa to začne prejavovať na problémoch dieťaťa v správaní, učení, prežívaní… Ak necháme dieťa nasledovať jeho vnútorné vedenie, zvyčajne robí to, čo je pre jeho nervový systém najlepšie. V rodinnom aj v školskom prostredí dieťa potrebuje integrovať senzorické podnety, emočné prežívanie, kognitívny výkon… Prepojenie senzorického vnímania a attachmentových vzorcov správania vedie ku širšiemu pochopeniu prejavov správania u rodičov aj detí. Taktiež umožňuje odborníkom presnejšie predpokladať, ktoré druhy aktivít podporujú potrebnú autoreguláciu.


Na tomto seminári sa účastníci budú zamýšľať nad tým, ako môžeme v tejto oblasti deťom pomôcť. Zoznámia sa s možnými diagnostickými nástrojmi a s potrebou rozlišovať senzoricky podmienené správanie od správania podmieneného typom attachmentu. Cez kazuistiky z praxe budú účastníci pozorovať prepájanie na určité typy vzťahových väzieb a následne ich podpornú autoreguláciu. Súčasťou sú ukážky možných samoregulujúcich krokov a ich prepojenie v bežnom každodennom živote - nápomocné pri samoregulácii dieťaťa je vytváranie bezpečných „svetov“ cez prostredie, hry a pomôcky s ktorými sa v rámci vzdelávania účastníci zoznámia.


Komu je určený

Vzdelávanie pre odborných a pedagogických pracovníkov.


Lektorka

Mgr. Monika Boričová - venuje sa rodinnej terapii, poradenstvu pre deti a dospelých. Absolvovala výcvikové programy Terapia hrou, Filiálna terapia, Scénotest, Sandplay, Program pripútania v rodine, Metóda dobrého štartu, Spolučítanka, INPP program a vzdelávanie zamerané na efektívne rodičovstvo – výchova bez porazených. Taktiež absolvovala výcvik v Dyadickej vývinovej psychoterapii (v Prahe), supervízny výcvik v ASSP a komplexný výcvik v párovej terapii – Terapia partnerského vzťahu. Pôsobí ako lektorka, tútorka a supervízorka pre odborných pracovníkov v Čechách aj na Slovensku.


Organizačné info

  • Vzdelávanie prebehne online formou - platforma Zoom.

  • Prihlásiť sa na seminár je možné na internetovej stránke vzdelávania.