Vytvorené: pred 5 mesiacmi

Terapia hrou a filiálna terapia v Košiciach

Výcvikový program v rozsahu 112 hodín pre odborných zamestnancov  

určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov…

Cieľ

 • osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu

 • tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Vzdelávanie je zamerané na

 • teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)

 • nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciai, zadávanie hraníc a pod.)

 • supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Termíny stretnutí

1.stretnutie: 15.-16.02.2022 (1.deň 9.00 – 16.00; 2.deň 9.00 – 14.00)

2.stretnutie: 23.03.2022 (9.00 – 16.00)

3.stretnutie: 25.04.2022 (9.00 – 16.00)

4.stretnutie: 18.05.2022 (9.00 – 16.00)

5.stretnutie: 28.06.2022 (9.00 – 16.00)

6.stretnutie: 20.09.2022 (9.00 – 16.00)

7.stretnutie: 18.10.2022 (9.00 – 16.00)

8.stretnutie: 08.11.2022 (9.00 – 16.00)

9.stretnutie: 12.12.2022 (9.00 – 16.00)

10.stretnutie: termín január 2023 – 2 dni (1.deň 9.00 – 16.00; 2.deň 9.00 – 14.00)

Organizačné info

 • Vzdelávanie je akreditované MŠ ako inovačné vzdelávanie

 • Poplatok je za jeden výukový deň

 • Podmienky úspešného absolvovania vzdelávacieho programu

  • 100% účasť na všetkých stretnutiach

  • terapeutická práca s dieťaťom

  • minimálne 20 hodín individuálnej supervízie (poplatok za individuálne supervízie nie je zahrnutý v cene výcviku)

  • otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny

  • štúdium odporúčanej literatúry

15 február -
16 február 2022
košice, SK
EUR 110

Linky:

Terapia hrou a filiálna terapia v Košiciach