Vytvorené: pred rokom

Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hod.-Košice

Obsah

Dlhodobý výcvikový program v rozsahu 120 hodín obsahuje:

  • teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)

  • nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciami, zadávanie hraníc a pod.)

  • supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Cieľ

Cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Komu je určený

Pre odborných zamestnancov :: pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov....

Lektorky

PaedDr. Dušana Priehradná

Mgr. Monika Boričová

Mgr. Daniela Makarová

PhDr. Jana Zemandl, PhD.

Mgr. Diana Dokupilová Krumlovská

Organizačné info

  • Vzdelávanie je schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie