Vytvorené: pred rokom

Úvod do aplikovanej behaviorálnej analýzy – Problémové správanie, časť II.

Obsah

Na ďalšom školení Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) sa bude hovoriť o mnohých druhoch problémového správania detí a spôsoboch ich riešenia.


V rámci pokračovania školenia o problémovom správaní detí s autizmom si stručne účastníci zopakujú, aké sú podoby, príčiny a funkcie problémového správania a aké intervencie sú účinné pri jeho znižovaní. Lektori ukážu konkrétne spôsoby učenia alternatívnych správaní, ktoré je potrebné posilňovať. 

Školenie bude zamerané na konkrétne problémové správania detí účastníkov a praktické nácviky.

V rámci diskusie budú môcť účastníci zdieľať vlastné skúsenosti a taktiež bude vytvorený

priestor na otázky..

Súčasťou školenia sú prezentácia, videá, praktické nácviky, práca s materiálmi a

jednoduchými formulármi. Prezentáciu dostane každý účastník pred školením.


Komu je určený

  • Dospelí v blízkosti dieťaťa s autizmom (rodina, terapeuti, učitelia v špeciálnych materských a základných školách, asistenti);

  • školenie je vhodné pre rodičov detí na všetkých úrovniach zručností.

Prihlásiť sa môžu aj účastníci bez predchádzajúceho školenia v problémovom správaní, avšak účastníkov, ktorí absolvovali prvú časť školenia v problémovom správaní, organizátori uprednostnia.


Lektorka

Mgr. Zuzana HOLLÁ, BCBA

  • Absolvovala 40-hod. teoretické školenie na Masarykovej univerzite v Brne, neskôr vyštudovala kurz Applied Behavior Analysis na Florida Institute of Technology a založila ABA centrum v Bratislave.

  • V súčasnosti je samostatnou certifikovanou behaviorálnou analytičkou (BCBA).


Organizačné info

  • Termín školenia: 29.6.2023

  • Čas školenia: 15:00-18:00

  • Miesto školenia: Autistické centrum Andreas n. o., Galandova 7, Bratislava

  • Poplatok za školenie je 45 EUR na jedného účastníka. Pre manželov/partnerov platí zvýhodnená suma pre oboch spolu 70 EUR. Platí sa vopred.

  • V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 19. júna 2023 prostredníctvom formuláru na webových stránkach organizátora.

  • Kapacita je obmedzená na 25 miest. Účasť na prvom školení "Úvod do ABA - Problémové správanie" nie je podmienkou, ale výhodou.