Vytvorené: pred rokom

Včasné známky autizmu a včasný záchyt detí s rizikom PAS vo veku od 11 do 30 mesiacov

Predstavenie slovenskej verzie mobilnej aplikácie ASDetect na včasný záchyt detí s rizikom PAS. Aplikácia využíva screaningový dotazník M-CHAT a ADOS. Aplikáciu môže využívať rodič, poradca včasnej intervencie, pediater, špeciálny a liečebný pedagóg, terénny sociálny pracovník, logopéd či iný odborník v zdravotníctve, školstve a v sociálnych službách.