Vytvorené: pred rokom

Vizuální stres, jeho diagnostika a podpůrná opatření ve školní praxi (prezenční forma)

Tento kurz vás provede metodikou výběru vhodných barevných fólií a jejich kombinace pro žáky postižené vizuálním stresem. Seznámíte se se symptomy vizuálního stresu, souvislostí s dyslexií, historií výzkumu.

Součástí školení je testovací sada.


Obsah

Úvod do problematiky vizuálního stresu

 • historie výzkumu od objevení a popsání vizuálního stresu;

 • hlavní postavy na poli výzkumné práce a zakladatelé testovacích a terapeutických systémů;

 • příčiny vzniku vizuálního stresu;

 • terapeutické metody;

 • souvislost vizuálního stresu a optických klamů;

 • vliv vizuálního stresu na lidské tělo.


Symptomy vizuálního stresu a jejich vztah ke specifickým poruchám učení

 • detailní seznámení s jednotlivými symptomy vizuálního stresu;

 • jejich rozpoznávání u jednotlivců a ve třídním kolektivu;

 • vazba mezi vizuálním stresem a dyslexií, ADD, ADHD;

 • příklady vidění jedinců trpících vizuálním stresem;

 • metodika pokládání zjišťovacích otázek testovaným jedincům na vizuální stres.

Testování vhodné barvy pro čtení u jedinců s vizuálním stresem a orientační test rychlosti čtení

 • příprava na testování;

 • detailní metodika testování vhodné barvy pro čtení s barevnou folií;

 • použití intuitivní testovací sady, která je součástí školících materiálů;

 • praktické vyzkoušení testování mezi účastníky.

 • Praktické rady a doplňující informace pro účastníky kurzu

 • další možnosti terapie vizuálního stresu;

 • komunikace zjištěných informací na zákonné zástupce testovaných osob;

 • doporučení pro periodicitu testování;

 • začleněním jedinců s vizuálním stresem do třídního kolektivu;

 • vhodné prostředí;

 • příprava materiálů pro žáky s SPU;

 • často kladené otázky a diskuze.