Vytvorené: pred 4 mesiacmi

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi

Obsah

Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov.

Komu je určený

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, vychovávateľov, psychiatrov, pediatrov, pedagógov, rodičov…

Lektorka

Mgr. Monika Boričová

Organizačné info

  • 3 dňové vzdelávanie: 11. – 13. 10. 2023 

  • čas konania - prvý a druhý deň 09.00 – 16.00; tretí deň 09:00 – 14:00

  • miesto konania: priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3, Martin 036 01 (v blízkosti Polikliniky ZŤS)

  • Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 22 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 30,- €.

  • Seminár je schválený MŠ ako inovačné vzdelávanie.

  • Počet účastníkov je limitovaný (max.15), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

11 október -
13 október 2023
Martin, SK
EUR 270

Linky:

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi