Vytvorené: pred rokom

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou - KOŠICE

Obsah

Cieľom vzdelávacieho programu je osvojiť si zručnosti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku formou terapie hrou, ktorá využíva pre deti prirodzené médium hry a hračiek v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.

Kurz budú tvoriť teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové a samoštúdium.


Program je zametaný na:

 • získanie teoretických základov nedirektívnej, na dieťa zameranej terapie hrou

 • získanie terapeutických zručností pri práci s detským klientom

 • supervíziu vlastnej práce


Komu je určený

Vzdelávanie je určené pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, logopédov, vychovávateľov, učiteľov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi.


Podmienky zaradenia do vzdelávacieho programu:

 • VŠ vzdelanie II.stupňa a III.stupňa

 • minimálne jeden rok praxe

 • možnosť práce s detským klientom počas celého vzdelávacieho programu


Organizačné info

Intenzívny 112 hodinový vzdelávací program je tematicky rozdelený do siedmich víkendových stretnutí po 16 hodín.


Termíny vzdelávania:

 • 1. stretnutie: 6. - 7.10.2023,

 • 2. stretnutie: 1.- 2.12.2023,

 • 3. stretnutie: 26. -27.1.2024,

 • 4. stretnutie: 22. - 23.3.2024,

 • 5. stretnutie: 17.- 18.5.2024,

 • 6+7. stretnutie: 10 - 12.10.2024 

Vzdelávanie v Košiciach sa koná vždy v piatok od 9.00 hod. do 18:30 hod., v sobotu od 9.00 hod. do 14:30 hod. Posledné dve stretnutia sú spojené do 3 dní a konajú sa pobytovou formou.

 • Prihlasovanie do Košíc je možné do 31.8.2023 emailom na kontakt@terapiahrou.sk

 • Poplatok 169 EUR je za jedno víkendové stretnutie!

 • Podmienkou pre úspešné absolvovanie kurzu je 100% aktívna účasť na všetkých siedmich víkendových stretnutiach. Ďalšie podmienky sú uverejnené na stránkach vzdelávania.

6 október -
7 október 2023
Košice, SK
EUR 169

Linky:

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou - KOŠICE