Vytvorené: pred rokom

Workshop: Diagnostika typu vzťahovej väzby - attachmentu

Obsah

Pokiaľ dieťa bolo v rannom veku vystavené zanedbávaniu, týraniu alebo zneužívaniu, utrpelo stratu či opustenie, mohol sa u neho rozvinúť niektorý z typov neistej citovej väzby/attachmentu, ktorý bude zásadným spôsobom ovplyvňovať jeho vnímanie seba samého, ostatných ľudí a okolitého sveta.

Rozpoznanie typu vzťahovej väzby, t.j. istého od neistého, odťažitého, ambivalentného a dezorganizovaného attachmentu je dôležité pre ďalšie smerovanie terapie, pretože jednotlivé typy vyžadujú odlišné terapeutické intervencie.

Počas 4-dňového workshopu sa účastníci zoznámia so základmi diagnostiky typu attachmentu u malých detí, dospievajúcich a dospelých.


Lektorka

  • PhDr. Jana Kovařovicová - psychologička, terapeutka, lektorka, vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlova v Prahe.

  • Prešla dvoma dlhodobými sebaskúsenostnými psychoterapeutickými výcvikmi (SUR, PBSP –Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie), absolvovala viacero stredne dlhých terapeutických výcvikov (Dyadická vývojová psychoterapia (DDP), Terapie hrou, Filiálna terapie) a krátkodobých výcvikov (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivačné rozhovory, My Backpack, Komunikačná bedňa).

  • PhDr. Jana Kovařovicová je certifikovanou konzultantkou a trénerkou DDP. V roku 2017 stála pri založení attachmentového centra ATTA, ktoré vzniklo ako spoločenstvo terapeutov, ktorí vo svojej praxi dlhodobo pomáhajú rodinám, ktoré sa starajú o deti s poruchou vo vytváraní vzťahovej väzby attachmentu.


Organizačné info

  • 4-dňový workshop 6. - 9. decembra 2023 v Bratislave.

  • Do 30.9.2023 platí zvýhodnená cena 180 EUR. Po tomto termíne platí plná cena 200 EUR.

  • Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár.

6 december -
9 december 2023
Bratislava, SK
EUR 180

Linky:

WORKSHOP: DIAGNOSTIKA TYPU VZŤAHOVEJ VÄZBY - ATTACHMENTU