Vytvorené: pred mesiacom

Kyberšikanovanie, hate-speech a trolling. Prevencia a intervencia kyberagresie.

Obsah

KYBERŠIKANOVANIE je zneužívanie internetu a technológií pre zámerné správanie s cieľom ublížiť. 

Šikanovanie, nech je ekékoľvek, spôsobuje „bezmocnému“ nadmernú záťaž, traumu, depresiu, somatické ťažkosti, poruchy správania a stigmu. Online prostredie však šikanovaniu ešte „nahráva do karát“. Zažívaná anonymita a pocit nedostihnuteľnosti, to že deti pri ubližovaní nehľadia človeku do očí, ale do monitoru…spôsobujú, že deti majú pocit akoby ubližovanie bola len hra. Takto si dovolia ubližovať aj tí, ktorí by si naživo nedovolili a dochádza k ešte väčšej krutosti.

Od 1. júla 2021 vstúpila do platnosti novela zákona o kyberšikanovaní s trestnými sadzbami od 1- 6 rokov.

Aj v dôsledku pandémie, vzrastajúcich frustrácii a obmedzenému stretávaniu sa detí naživo, vzrastá tak počet incidentov kyberagresie ako aj rozmery jej krutosti. S kyberšikanovaním sa stretlo každé tretie dieťa a nárast kyberagresie má stále vzrastajúci trend. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné deti vzdelávať o tom, aké správanie je ešte škádlením a ktoré je už neprípustné, je porušovaním zákona. Ubližovaniu a trestom chceme predchádzať, na to však je potrebná systematická prevencia a vzdelávaie.


Komu je určený

školskí psychológovia, učiteľ/ia, psychológovia, sociálni pracovníci/pedagógovia, terapeuti.


Lektor/lektori

PhDr. J.Tomková - psychologička,terapeutka a lektorka, bývalá školská psychologička.

  • Šikanovaniu sa venovala výskumne na Výskumnom ústave detskej pychológie od r. 2008, viedla SK tím v medzinárodnej vedeckej spolupráci EU Kids Online. O šikanovaní odborne publikovala a dodnes vzdeláva.

  • 7 rokov pôsobila ako školská psychologička na ZŠ, kde vyvinula a realizovala viaceré rozvojové a preventívne projekty, vrátane rovesníckeho programu Žiaci proti šikanovaniu (2015).

  • Absolvovala dlhodobý výcvik systemického prístupu v psychoterapii (ISZ KE), ďalej sa vzdeláva v naratívnej praxi.

  • Je jednou z prvých členiek expertného tímu Iuventy Slovenský inštitút mládeže, v program Škola bez nenávisti.

  • Je spoluzakladateľka o.z. DigiQ, ktoré sa venuje bezpečnému správaniu s na internete.

  • Založila a vedie o.z. ViaSua, kde sa venuje naratívnej terapii, supervízii, prevencii negatívnych sociálnych javov.

  • Je konzultantkou pre školských psychológov, pre školy, neziskový sektor aj súkromné spoločnosti (ESET, s.r.o.) v témach efektívnej prevencie a vzdelávania


Organizátor

ViaSua - Centrum systemickej prevencie a intervencie


Organizačné info

Termín: 21.- 22. 11 2023

Čas: 9:00 – 15:30

Miesto: online - Zoom
21 november -
22 november 2023
online, SK
EUR 128

Linky:

Kyberšikanovanie, hate-speech a trolling. Prevencia a intervencia kyberagresie.