Adresár

Krízové centrum

Čo robí
Krízové centrum poskytuje deťom (alebo aj dospelým) ochranu pred násilím a pomoc v náročných životných situáciách. V strede záujmu sú obvykle týrané, zneužívané a zanedbávané osoby, alebo tí, ktorí sú ohrození násilím. 

Centrum vykonáva aj poradenstvo, prevenciu, vzdelávanie, obhajuje práva a záujmy osôb ohrozených násilím (fyzickým, ale aj psychickým). Zamestnanci majú obvykle vzdelanie v oblasti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky. Obyčajne úzko spolupracujú s orgánmi sociálnoprávnej ochrany. 

Určené sú pre deti aj dospelých v rôznom veku.