Adresár

Nadácia, nadačný fond

Čo robia
Nadácie či nadačné fondy sú prospešné organizácie, ktoré pomáhajú získavať financie na rehabilitácie, liečenia, zdravotné pomôcky, lieky, zdravotné zákroky, bezbariérové riešenia domov, ale aj na vzdelávanie a iné oblasti. 

Podieľajú sa na zlepšovaní kvality života, prístupu k informáciám, k vzdelávaniu, ku kvalitnejšiemu tráveniu voľného času, pomáhajú k radosti zo života tým, ktorí mali v živote menej šťastia. Vyhľadávajú partnerov, ktorí môžu prispieť finančne, organizujú verejné zbierky, realizujú rôzne aktivity, smerujúce k  získaniu finančných prostriedkov, ktoré budú následne použité na úhradu rôznych potrieb  a skvalitnenie života tým, ktorí to potrebujú. 

Z vyzbieraných prostriedkov podporujú rôzne vekové skupiny obyvateľstva, v závislosti od svojho prioritného zamerania.