Adresár

Pedopsychiater, detský psychiater

Čo robia
Psychiatria je oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá diagnostikou, prevenciou a liečbou duševných porúch.

Detská psychiatria (pedopsychiatria) sa špecializuje na liečenie duševných porúch u detí a adolescentov. Stojí na rozhraní medzi psychológiu a neurológiou, využíva rôzne terapeutické aj psychoterapeutické metódy, ale aj liečbu liekmi (farmakológiu), čím sa psychiatri odlišujú od psychológov. 
Pedopsychiatri na rozdiel od psychológov sú teda lekári s medicínskym vzdelaním, môžu predpisovať lieky, požadovať medicínske a laboratórne vyšetrenia, využívať prístrojové a zobrazovacie metódy, vykonávať lekárske prehliadky. 

Pracujú s vekovou skupinou detí a adolescentov.