Vytvorené: pred 11 mesiacmi

Kam smerovať rodičovskú snahu

Kam smerovať rodičovskú snahu

https://pixabay.com/sk/photos/deti-kresba-vzdel%C3%A1vanie-4526384/

Spracovali sme pre vás ako darček ku koncu školského roku malého pomocníka, ktorého môžete použiť ako metodickú pomôcku pre rodičov svojich žiakov, ktorí majú ťažkosti v čítaní alebo písaní.

AKÚ MÁ DIEŤA ŤAŽKOSŤ

AKO POSTUPOVAŤ

Grafomotorika-zle drží pero, tlačí, "ťažká" ruka, škaredo píše, nerado kreslí, nerado píše, písanie mu ide ťažko a namáhavo, má silný prítlak ...

Rozvíjať celkovú motoriku, hrubú aj jemnú. V hrubej motorike najmä držanie celého tela, správne sedenie pri písaní, spolupráca oboch rúk. Podporovať akýkoľvek pohyb dieťaťa - bicyklovanie, skákanie cez švihadlo, cez gumu, skákanie na jednej nohe, chodenie po rovnej čiare, korčuľovanie, akýkoľvek šport, ktorý rozvíja celkovú koordináciu. V jemnej motorike: modelovať z plastelíny, z cesta, hrať sa s pieskom, písať do piesku alebo do múky, stavať veže z drobných kociek, navliekať malé korálky na šnúrku, strihať, trhať, kresliť na chodník hrubou kriedou, kresliť na „stenu“, na tabuľu, na zvislo zavesený papier, obkresľovať cez priesvitný papier....

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vynecháva dĺžne a mäkčene

Dopisovať dĺžne a mäkčene ihneď, nie až na konci po dopísaní celého slova (pretože ak má pomalé pracovné tempo alebo problém s pozornosťou, tak to nestihne alebo zabudne urobiť!) Hrať sa hry "na dĺžne", napr.:

  • na ruke (krátka slabika = ukáže na ruke dĺžku dlane, dlhá slabika = ukáže na ruke dĺžku po lakeť)

  • na kockách (dlhá kocka = dlhá slabika, krátka kocka = krátka slabika)

  • naťahovanie gumičky (natiahnutá gumička = dlhá slabika, stiahnutá gumička = krátka slabika)

  • výskoky  (výskok = dlhá slabika, drep = krátka slabika) a pod.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Nevie si spomenúť na tvary niektorých písmen, nedokáže si ich rýchlo vybaviť tak pri písaní, ako aj pri čítaní

Ohmatávať plastové písmenká, hádať plastové písmenká schované pod šatkou, viacnásobne obťahovať farebnými pastelkami písmeno napísané na veľkom papieri, tvarovať jednotlivé písmená z plastelíny, z cesta, obkresľovať písmená cez priesvitný papier (napr. aj vo zvislej polohe priložením na okno), písať písmená cez šablónu, obkresľovať plastové písmenká, upiecť koláč z medovníkového cesta v tvare niektorého problematického písmenka a potom ho zjesť

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vynecháva písmená v slovách, komolí slová pri písaní, nevie si slovo samo nadiktovať bez skomolenia

Naučiť dieťa dobre slová rozkladať na slabiky, na hlásky, hrať sa akékoľvek slovné hry (na prvú, na poslednú hlásku, meno-mesto-zviera-vec), skladať slová z plastových písmen (kto vytvorí viac slov), slovné „Človeče“ (namiesto hádzania kocky si dieťa ťahá na papieriku napísané slová a prejde s panáčikom toľko políčok, koľko má slovo hlások, pritom hláskuje nahlas). Odporúčame využiť akékoľvek hry z celého fonematického uvedomovania (napr. Eľkonin). Naučiť dieťa pri písaní diktovať si slová po slabikách (je to výhodnejšie najmä pri dlhých a zložitejších slovách), ale zároveň musí veľmi dobre vedieť rozložiť dané slovo a jednotlivé jeho slabiky na hlásky. Rozvíjať celkovú slovnú zásobu.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Otáča zrkadlovo písmená(napr. b-d)

Naučiť ho dobre pravo-ľavú orientáciu, ktorá ruka a ktorá strana je pravá, ktorá ľavá. Neučiť dieťa, že pravá ruka je tá, ktorou dieťa píše.... radšej ruku označiť. My uprednostňujeme označenie tej ruky, ktorou nepíše, teda tej, ktorú má položenú na lavici pri písaní (ak je pravák, označíme ľavú, ak je ľavák, tak pravú) značkou, tetovačkou, prsteňom, nalakovaním nechta, náramkom...), neustále pripomínať, ktorá ruka je ktorá (ľavá je tá, kde máš tetovačku). Učiť ho smerovosti najprv na vlastnom tele - napr. hra na „motanicu“ (chyť si pravou rukou ľavé ucho, ľavou rukou ľavé koleno...). Potom smerovosti na inej osobe v rovnakej pozícii a až následne na druhej osobe v opozícii (alebo sám na sebe v zrkadle). Následne učiť správnu pravoľavú orientáciu v priestore a na ploche. Vytlačiť napr. z internetu (môže byť Pinterest a pod.) obrázky so zrkadlovo otočenými obrázkami, tvarmi, symbolmi – dieťa hľadá, ktoré sú naopak. Až nakoniec použiť pracovné listy s reverzne otočenými písmenkami, pomôcky na rozlíšenie b-d pomocou rúk („búda“ pre psíka) nájdete aj v našom e-shope (plagát b-d)

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

di-ti-ni-li, dy-ty-ny-ly

Použiť na rozlišovanie napr. tvrdé a mäkké kocky, poznávať tvrdosť a mäkkosť pri výslovnosti aj hmatom.

Určovať tvrdosť alebo mäkkosť v postupnosti:

  1. najprv na začiatku slova (lýtko, divadlo, dýka...),

  2. potom na konci slova (pomalý, noty, platí...),

  3. napokon v strede slova (kedysi, rodina, hostina...)

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Číta najprv po písmenách, až potom spojí do slabiky alebo do slova (tiché dvojité čítanie TDČ)

Odstrániť TDČ ! Nedovoliť dieťaťu, aby čítalo najprv po hláskach. Radšej naťahovať hlásky, spievať slabiky. Rodič musí byť pri dieťati keď číta, čítať spolu s dieťaťom, nenechávať čítať dieťa samé bez dohľadu....

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Slová komolí, domýšľa konce slov, preskakuje slová alebo celé riadky ...

Skontrolovať zrak. Vrátiť sa k čítaniu izolovaných písmen, izolovaných slabík, potom izolovaných slov... a to bez TDČ. Čítať vždy s ukazovaním (prstom, ukazovátkom, čítacie okienko...)

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Nechce čítať , treba ho do čítania nútiť , nechce čítať jeden text viackrát...

Urobiť si z čítania zábavu, hru, nenútiť dieťa do dlhého čítania. Čítanie nie je za trest. Rozdeliť dlhší text na kratšie časti, čítať spolu s dieťaťom, nenechať ho čítať samé alebo so starším súrodencom (starší súrodenec nikdy nie je akceptovaný tak, ako rodič). Čítať radšej viackrát a kratšie, ako naraz dlho. Čítať každý deň aspoň 10 minút....robiť napríklad čítacie rozcvičky. Výrazne sa zamerať na motiváciu dieťaťa k čítaniu - najmä rodičovským príkladom. Využiť napríklad čítanie pri sviečkach, čítanie pod dekou, čítanie na nezvyčajnom pre dieťa zaujímavom mieste apod. využiť viaceré odporúčania uvedené v metodickej príručke v knižke Čítacie rozcvičky v našom e-shope

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x