Vytvorené: pred 8 mesiacmi

PC reedukačné programy v práci špeciálneho pedagóga

PC reedukačné programy v práci špeciálneho pedagóga

https://pixabay.com/sk/vectors/opera%C4%8Dn%C3%BD-syst%C3%A9m-okn%C3%A1-os-osem-1995430/

Využívate pri svojej práci počítačové programy? Myslíte si, že môžu byť pre deti prínosom?

Využívanie počítačových programov alebo aplikácií na reedukácie a nápravy ťažkostí dieťaťa v učení je dnes pomerne modernou záležitosťou a patrí k dobe, ktorú žijeme, ktorú žijú a budú žiť dnešné deti. Počítačová technika a počítačová gramotnosť dnes patria neodmysliteľne k ich každodennému životu. Sú deťmi budúcnosti a tá sa spája s digitálnymi technológiami, či sa nám to páči alebo nie. 

Používanie týchto technológií je obyčajne dobrým pomocníkom, ale treba mať vždy na pamäti, že môže byť aj zlým pánom - najmä v podobe množstva času, tráveného za počítačom, telefónom či tabletom, v neposlednom rade aj vytvorením závislostí. 

Je mnoho skvelých programov a aplikácií, ktoré môžu pedagógom, rodičom, psychológom, špeciálnym pedagógom pomôcť efektívnejšie, zaujímavejšie a niekedy aj rýchlejšie dieťaťu pomôcť v stimulácii oblastí, v ktorých to potrebuje, pomôcť v nadobúdaní zručností aj vedomostí. Môžu zlepšovať niektoré psychické funkcie, pozornosť, pamäť, či pomáhať s učením sa cudzím jazykom. 

Často sa práve takéto programy stávajú výrazným motivačným činiteľom pre deti. 

Dá sa vyberať zo skutočne bohatej ponuky. Len je potrebné vyberať s rozumom a mať na pamäti cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Aby práca s programom bola pre dieťa len prostriedkom na zlepšovanie sa, nie cieľom. 

FONO

DysCom

Včielka

Annasoft

Tablexia

Pinf Hry

I’mO

Welcome Idea