Vytvorené: pred mesiacom

Autoagresia III.: Experimentovanie s psychoaktívnymi látkami ako nástroj zapadnutia do partie v puberte

Obsah

 • Dosah psychoaktívnych látok na organizmus dieťaťa a jeho metabolizmus, 
 • Vnímanie partie u dieťaťa,
 • Rola rodiča u dieťaťa v puberte,
 • Dostupnosť a trendy v experimentovaní s psychoaktívnymi látkami u detí v puberte. 
 • Vhlaď do myšlienok a emócií dieťaťa v rámci tejto problematiky
 • Možnosti podpory dieťaťa a jeho rodiny v tejto problematike
 • Kazuistiky z praxe


Pre koho

 • vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť


Lektor

Doc. PhDr. Monika Guľášová, PhD. - Psychológ, terapeut

 • Okrem psychológie má aj zdravotnícke vzdelanie, vedeniu worshopov a skupin so zameraním na sebarozvoj, zvládanie stresu a krízovú intervenciu sa venuje 10 rokov.
 • Je lektorom PRIDE prípravy náhradných rodičov, v spoločnosti Úsmev ako dar sa venuje náhradným rodinám a rodinám v núdzi ako terapeut aj ako člen multidisciplinárneho tímu.
 • Aktívne sa podieľa na svojpomocných skupinách a voľnočasových aktivitách pre náhradné rodiny na východnom Slovensku. Organizátor

Úsmev ako dar


Organizačné info

 • čas konania: d 9:00 do 12:00 hod.
 • Vaše prihlásenie je záväzné.
 • Informácie o spôsobe platby získate po registrácii a najneskôr deň pred webinárom Vám organizátor zašle link na pripojenie