Vytvorené: pred mesiacom

Intervencie s asistenciou zvierat

Akreditovaný kurz je navrhnutý tak, aby podporil tých z Vás, ktorí máte záujem začleniť intervencie a služby so zvieratami do svojej praxe, alebo dohliadať na tieto intervencie a služby v rámci svojich profesijných kompetencií.

Po dokončení kurzu:

 • budete poznať usmernenia a štandardy špecifické pre oblasť intervencií a služieb s asistenciou zvierat
 • získate solídny základ a orientačný rámec pre Vaše budúce rozhodnutia a kroky v oblasti ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja
 • budete schopní jednoznačne odlíšiť realizované metódy v rámci intervencií a služieb, ako sú terapia, edukácia a aktivity (programy podpory) s asistenciou zvierat
 • naučíte sa navrhovať, rozvíjať a hodnotiť vhodné stratégie a plány programov s asistenciou zvierat, ktoré sú prispôsobené špecifickým potrebám v tejto oblasti, v rámci Vašej odbornej praxe
 • spoznáte legislatívu, etické princípy a možnosti bezpečného zapojenia zvierat do intervencií a služieb s ohľadom na welfare, well being zvieraťa
 • naučíte sa ako aplikovať moderné výcvikové metódy a pracovať s najnovšími fenoménmi v tejto oblasti, aby ste mohli zapojiť vlastné zviera do rešpektujúcich a bezpečných interakcií s ľuďmi

Tieto zručnosti sú zamerané na zabezpečenie dodržiavania najlepších postupov pre kvalitu týchto služieb a bezpečnosť pre všetkých zúčastnených.


Pre koho

Pre osoby, ktoré majú ukončené vzdelanie v pomáhajúcich profesiách a pre osoby pracujúce v pomáhajúcich profesiách, v oblastiach ako pedagogika, psychológia, psychoterapia, sociálna práca, koučing, krízová intervencia, zdravotníctvo, fyzioterapia, fyziatria, ošetrovateľstvo, s dosiahnutým minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou. Pre účasť je nevyhnutné predložiť kópiu vysvedčenia, diplomu, alebo osvedčenia o ukončení akreditovaného kurzu v týchto oblastiach.


Organizačné info

Forma kurzu:

Kurz je možné absolvovať v kombinovanej forme:

 • Teoretická časť: Zahŕňa kombináciu dištančného a prezenčného vzdelávania.

Prvé dve stretnutia budú prístupné aj dištančne. Maximálny počet hodín, ktoré možno absolvovať

dištančne, je 20 hodín.

 • Praktická časť: Vyžaduje úplnú prezenčnú účasť.


Dátumy a harmonogram stretnutí

Pedagogicko-psychologická a sociálna oblasť:

 • 1. stretnutie: 05.-07. júl 2024
 • 2. stretnutie: 19.-21. júl 2024
 • 3. stretnutie: 02.-04. august 2024


Zdravotníctvo, fyzioterapia, fyziatria:

 • 1. stretnutie: 05.-07. júl 2024
 • 2. stretnutie: 09.-11. august 2024
 • 3. stretnutie: 23.-25. august 2024


Financovanie cez ÚPSVaR: Tento kurz je možné absolvovať ZDARMA v rámci nového národného projektu „Zručnosti pre trh práce“. Pre možnosť preplatenia kurzu z národného projektu cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, navštívte priložený link: https://animalpartners.sk/kurz-urad-prace-zadarmo.

Potvrdenie o preplatení kurzu z národného projektu, je nutné zaslať na email svetspolu@gmail.com , a to najneskôr do 31.05.2024, inak sa Vaše miesto uvoľní ďalšiemu záujemcovi.

Samoplatcovia: Pre samoplatcov je možné rozdeliť sumu na splátky.

5 júl 2024
Veľký Šariš., SK
EUR 900

Linky:

Intervencie s asistenciou zvierat