Vytvorené: pred 3 týždňami

Metóda dobrého štartu

Program

 • Metóda dobrého štartu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky vo všetkých jej aspektoch, a to v súčinnosti so sférou emocionálno-motivačnou a sociálnou.
 • Cvičenia MDS u detí s normálnou psychomotorickou úrovňou rozvoja aktivizujú, u detí s poruchami vývoja upravujú nepravidelne sa rozvíjajúce funkcie.
 • Vstupná etapa výučby čítania a písania.
 • Metóda je vhodná na použitie v poslednej triede MŠ alebo po nástupe do 1. triedy ZŠ, je možné ju využiť u detí s odkladom školskej dochádzky.


Pre koho

 • učitelia MŠ a nižších ročníkov 1. stupňa ZŠ
 • špeciálni pedagógovia,
 • pracovníci CPPaP


Lektor

 • Ing., Bc. Markéta Kutnohorská


Organizačné info

 • rozsah: 7 hodín prezenčne
 • čas konania: 9 - 16 hod.
 • Každý účastník obdrží metodiku + CD + 1x pracovné listy.
3 jún 2024
Praha, CZ
CZK 2400

Linky:

Metóda dobrého štartu