Vytvorené: pred rokom

Poruchy autistického spektra

Cieľ

 • oboznámiť účastníkov so základnými aktuálnymi vedeckými poznatkami o poruchách autistického spektra


Obsah

 1. Stručná história diagnózy autizmu
 2. Autizmus v súčasných klasifikačných systémoch, pripravovaná MKCH-11 a čo z toho vyplýva pre klinickú prax
 3. Stručne prevalencia a etiopatogenéza PAS – čelíme epidémii autizmu?
 4. Prvé príznaky ochorenia z pohľadu rodičov a výskumu, možnosti skríningových metód
 5. Pochopenie príznakov ochorenia (s videoukážkami) a možnosti diagnostiky PAS
 6. Diskusia a výmena skúseností


Pre koho je určený

Psychológovia/psychologičky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií. Max. počet účastníkov je 16.


Lektor

Mgr. Hana Celušáková, PhD. klinická psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK


Organizačné info

 • štvrtok 8:30 – 14:00, piatok 8:30 – 14:00 – 14 vyučovacích hodín  
 • workshop bude realizovaný cez platformu ZOOM, kde je možnosť zdieľať prezentáciu, videá, interaktívne klásť otázky
 • počas workshopu budú kratšie prestávky, ale nebude „obedová“ prestávka
 • Stretnutie je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov – 14 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (10eur). (Upozornenie: žiadosť o kredity si vopred zvážte, overte ich akceptáciu prípadným zamestnávateľom). Všetci účastníci dostanú po ukončení aktivity potvrdenie o účasti (mailom).


26 január -
27 január 2023
on-line, SK
EUR 110

Linky:

Poruchy autistického spektra