Vytvorené: pred 9 mesiacmi

Rehabilitačné pomôcky pre deti s postihnutím

Obsah

Cieľom odborného stretnutia je prepojiť na jednom mieste odborníkov rôznych profesií z jednotlivých krajov, zástupcov firiem i rodičov detí s postihnutím, aby si medzi sebou mohli zdieľať skúsenosti s rehabilitačnými pomôckami a rodičia mohli vyskúšať, ktorá z pomôcok bude ich dieťaťu najviac vyhovovať.


Komu je určený

Stretnutie je určené odborníkom z odboru fyzioterapie, ergoterapie, rehabilitácie, pracovníkov z organizácií poskytujúcich služby rannej starostlivosti, sociálne služby, zo špeciálno pedagogických centier a zo špeciálnych škôl, zástupcov nadácií a nadačných fondov, poisťovní, revíznych lekárov, pracovníkov sociálnych odborov, rodiny s deťmi s postihnutím a všetkých ostatných záujemcov o túto tému.


Lektor/lektori

  • Václav Pláteník, MA, LLM - námestník ministerstva zdravotníctva ČR, člen Spoločnosti sociálneho lekárstva a riadenia starostlivosti o zdravie ČLS JEP a analytik a tajomník v odbornej komisii KDU-ČSL pre zdravotníctvo.

  • Mgr.Šárka Jelíková- miestopredsedníčka KDU-ČSL, námestníčka MPSV a bývalá senátorka, ktorá pôvodne vyštudovala pedagogiku, vstúpila do politiky ešte ako riaditeľka centra pre seniorov. Je predsedníčkou Združenia žien KDU-ČSL. Zasadá i v krajskom zastupiteľstve Zlínskeho kraja. V rámci predsedníctva KDU-ČSL má v kompetencií Združenie žien, seniorov a sociálnu oblasť.

  • Mgr.Ivana Blažková - vedúca oddelenia týmu špeciálneho vzdelávania MŠMT.


Záštitu nad akciou prevzala manželka prezidenta Českej republiky pani Eva Pavlová.


Organizátor

EDA cz, z.ú. & Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú.


Organizačné info

  • Termín konania: utorok 19. 9. 2023

  • V čase: 9 - 17 hod.

  • Miesto: Komunitné centrum Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 11 

  • Nutné zakúpiť vstupenku cez portál SMS Ticket

  • Rodičia detí s postihnutím a študenti majú vstup zdarma, je ale dôležité sa zaregistrovať cez registrační formulár alebo na 𝐥𝐞𝐧𝐤𝐚.𝐡𝐨𝐥𝐮𝐛𝐜𝐨𝐯𝐚@𝐞𝐝𝐚.𝐜z

Termín prihlásenia

  • Do 18.9.2023

19 september 2023
Praha, CZ
CZK 250

Linky:

Rehabilitačné pomôcky pre deti s postihnutím