Vytvorené: pred 10 mesiacmi

Škola a všetko okolo nej v aktuálnych otázkach a odpovediach- jeseň 2023

Obsah

Témy odbornej konferencie:

 • "Oslovujte ma v strednom rode" - Stále viac dospievajúcich sa hlási k nejakej z foriem porúch pohlavnej identity. Ako s touto témou pracovať v rámci školy a o svojej skúsenosti sa podelí pedagogička a riaditeľka základnej školy a gymnázia PhDr.Jitka Kendíková.

 • Tripartity ano nástroj hodnotenia aj riešenia problémov - Tripartity či triády alebo vzájomné stretnutie učiteľa, rodiča a žiaka sa stávajú obľúbenou formou triednych schôdzok. Dajú sa využiť ako nástroj pri riešení problémov, ale tiež pri sledovaní pokrokov dieťaťa. Aké sú ich výhody, čomu sa pri ich využití sústrediť, na čo klásť dôraz a čomu sa vyhnúť?

 • Umelá inteligencia v škole - Predstavenie vzdelávacích materiálov z oblasti umelej inteligencie a konkrétnych príkladov, ako ich zaviesť do výuky.

 • Informácia a sila príbehu - Ako byť deťom sprievodcom v mediálnej džungli?

 • Workshop 1: Základy duševnej hygieny žiakov a študentov

 • Workshop 2: " Prerozprávaj príbeh knihy"


Komu je určený

Konferencia je určená učiteľom 1.a 2. stupňa ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, asistentom pedagóga, riaditeľom škôl a pre ďalších záujemcov.


Lektorky:

 • PhDr. Jitka Kendíková - riaditeľka ZŠ a gymnázia - školy s dobrou praxou v oblasti spoločného vzdelávania, autorka odborných publikácií

 • Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. - psychologička a školská psychologička

 • Eva Nečasová

 • Klára Smolíková

 • Mgr. Jaroslava Budíková - špeciálna pedagogička pracujúca v PPP, autorka odborných publikácií


Organizačné info

 • Konferencia je akreditovaná MŠMT v systéme DVPP

 • Termín konania: 7.11.2023

 • Miesto konferencie: Priestory SVČ Jednička, Truhlářská 1113/8, Praha 1

 • Cena:

  • 1090 Kč, pri objednávke do 30. 6. 2023,

  • 1290 Kč, pri objednávke do 10. 9. 2023,

  • 1490 Kč, pri objednávke od 10. 9. 2023