Vytvorené: pred mesiacom

Snoezelen: Multisenzorické prostredie pre zlepšenie kvality života

3-dňový zážitkový kurz pre odbornú verejnosť


Obsah


Definícia prístupu SNOEZELEN a jeho základné princípy, ciele a výhody práce

 • Ako prostredníctvom aktivít podporiť senzorickú stimuláciu a senzorické vnímanie ľudí v rôznych vekových skupinách a s rôznymi potrebami?
 • Možnosti použitia senzorických pomôcok alebo stimulov, ktoré podporia interakciu a komunikáciu, alebo naopak prostriedkov vedúcich k relaxácii a zníženiu stresu.
 • Výhody a zásady pre správne využívanie tohto konceptu pre rôzne cieľové skupiny a v rôznych prostrediach.


Význam tvorby a použitia pomôcok v multisenzorickom prostredí SNOEZELEN

 • Rozpoznanie potrieb a preferencií klientov, správne zahrnutie senzorických systémov a výber pomôcok a aktivít sú kľúčové kroky k príprave multisenzorického prostredia.
 • Spôsoby vytvorenia multisenzorickej miestnosti slúžiacej k podpore senzorických potrieb klientov.


Implementácia štruktúrovaných jednotiek a tématických programov v praxi

 • Záverečná časť kurzu bude venovaná aplikácii Snoezelen pre konkrétne cieľové skupiny klientov.
 • Vytváranie jednotiek, vhodný výber tém, aktivít či pomôcok pre čo najefektívnejšie využitie multisenzorickej miestnosti.
 • Rozdiely medzi individuálnou a skupinovou prácou s použitím rôznych metód.
 • Zdieľanie skúseností ukážkami, videami či fotografiami medzi jednotlivými účastníkmi kurzu. Lektor

 • Ing. Zuzana Matejčeková


Organizačné info

 • čas každý deň 9:00 - 17:00 hod.
 • Minimálny počet účastníkov na kurze je 7 osôb. 23 máj -
25 máj 2024
Košice, SK
EUR 397

Linky:

Snoezelen: Multisenzorické prostredie pre zlepšenie kvality života