Vytvorené: pred 6 mesiacmi

Telo ako reč duše. Úvod do psychosomatiky z pohľadu existenciálnej analýzy.

Obsah

Seminár sa bude venovať fenomenológii telesného prežívania človeka a jeho vzájomnej prepojenosti s emóciami a správaním.To, ako sa cítime vo vlastnom tele, má zásadný dopad na prežívanie seba vo svete a na žitie a utváranie vzťahov. Platí to i opačne. Ak bolo z nejakého dôvodu zablokované prirodzené prežívanie emócií a slobodné autentické prejavovanie seba samého, telo sa môže stať ukazovateľom tejto disharmónie. Následkom toho chce telo nevyjadrené túžby a prežívanie povedať "za nás". Môže rôznymi spôsobmi vysielať signály nepohody a bolesti a lekári nemusia nájsť organickú príčinu. Človek sa tak často po mnohých pokusoch o fyzické vyliečenie dostáva do psychoterapeutickej praxe. Práve tu sa môže začať cesta k jeho duši, cez porozumenie signálom, ktoré mu vysiela jeho telo.Na seminári sa budú prepájať praktické skúsenosti s teóriou a zážitkom cez seba.

Ako zahrnúť prácu s telom do konceptu existenciálnej analýzy? Ako uchopiť telo, telesnosť a psychosomatiku cez fenomenológiu? Ako žiť aktívny, prijímajúci a bdelý, prítomný vzťah ku svojmu telu? A napokon ako pomáhať našim deťom, aby boli vnímavé a rešpektujúce voči svojim telesným signálom? Aké sú špecifiká psychosomatiky v detskom veku? Všetky tieto otázky budú témou tohto seminára a pomôžu poodhaliť nesmierne dôležité posolstvá, ktoré ľudské telo v sebe skrýva


Komu je určený

Seminár je zážitkový a je určený pre absolventov výcviku SLEA, ako aj pre záujemcov o psychoterapiu, ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách a študentom týchto odborov.


Lektor/lektori

Mgr. Lucia Kubinová, PhD. - špeciálna a sociálna pedagogička, psychoterapeutka

Mgr. Katarína Šurdová - liečebná pedagogička a psychoterapeutka


Organizátor

SLEA Slovensko - Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu


Organizačné info

  • Termín a čas:18. 11. 2023 9:00 – 17:00 a 19. 11. 2023 9:00 – 14:00

  • Miesto: Štúdio Jakaí, Bakošová 1, Bratislava – Lamač

  • Prihlásenie: Maximálny počet účastníkov seminára je 20.

  • Prihlásenie emailom na adrese: prihlaska@slea.sk.

  • Do prihlášky nutné uviesť svoju profesiu. Prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku:

  • zaplatený do 12. 11. 2023: 155 € 

  • (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 145 €)

  • zaplatený po 12. 11. 2023: 165 €18 november -
19 november 2023
Bratislava, SK
EUR 165

Linky:

Telo ako reč duše. Úvod do psychosomatiky z pohľadu existenciálnej analýzy.