Vytvorené: pred rokom

Video modeling – možnosti využitia videa pre rozvoj zručností dieťaťa s poruchou autistického spektra

Metoda Video modelingu je specifická forma učení dovedností či formování chování prostřednictvím sledování videa. Účastníci tohoto jednodenního semináře získají praktické informace a dovednosti, jak postupovat při práci s video návody


Účastníci semináře se seznámí s možnostmi, jak využít video pro rozvoj dovedností u dětí s poruchami autistického spektra v oblastech sociální interakce a komunikace (např. pozdravení, prosba o pomoc, vedení rozhovoru s vrstevníkem), hry (např. jednoduchá manipulace s hračkou, konstrukční hra, hraní kolektivních a pohybových her), sebeobslužných a praktických dovedností (např. mytí rukou, oblékání, příprava svačiny, zvládnutí úkolu nebo konkrétního pracovního postupu, výtvarné aktivity).

Součástí vzdělávacího programu jsou videoukázky, kazuistiky, příklady z praxe i praktická cvičení.


Komu je určený

  • pro rodiče i pedagogické pracovníky a další pečující osoby o děti s poruchami autistického spektra.


Lektor

Mgr. Petra Jůnová, Bc. Jan Kouřil


Organizačné info


  • miesto konania: Středisko včasné intervence při Národním ústavu pro autismus, z.ú.,

Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

  • čas: 9.00 - 16.00 hod.
  • Akreditácia MŠMT ČR