Vytvorené: pred rokom

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania – ONLINE

Vhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku zažije, môže mať trvalý dopad na architektúru a chémiu mozgu a teda aj na správanie dieťaťa. Všetky životné skúsenosti utvárajú mikroskopické detaily v našom mozgu. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že to, čím sme, závisí od toho, kde sme dosiaľ boli.

Obsah

Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.

Lektorka
PaedDr. Dušana Priehradná

Organizačné info

  • 29.-30. 05. 2023 (1.deň 09.00 – 15.00, 2.deň 09.00 – 13.00) – vzdelávanie prebehne online formou

  • prihlasovacie údaje organizátor posiela 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

  • Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 13. kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 15,- €.

  • Po zaslaní prihlášky Vám bude organizátorom vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

29 máj -
30 máj 2023
online, SK
EUR 160

Linky:

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania – ONLINE