Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I."

Východiskové princípy

 • Vzťahová väzba

 • Dynamický smer

 • Vzťahová psychoterapia

Zámer workshopu

Predstaviť prácu s detským klientom založenú na vzťahu. Predstaviť dynamiku vzťahovej väzby, ako sa prejavuje a ako s ňou pracovať v pomáhajúcich profesiách. Diferencovať prístup k rozličným problémom v správaní.

Účastníci workshopu si budú môcť vyskúšať a lepšie porozumieť svojim pracovným modelom, zároveň si uvedomiť, ako ich a zároveň aj klientov tieto modely ovplyvňujú a limitujú.

 

Ciele workshopu

 • Vedieť si odpovedať na otázku: Kto je klientom? (dieťa, rodič, rodina), čiže pre koho budeme pracovať a zvoliť adekvátne metódy

 • Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi s rozličnými problémami v správaní 

 • Porozumieť pojmu vzťahovej väzby a jej dynamike v pomáhajúcich profesiách

 • Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi rôznych vekových skupín

 • Vedieť si stanoviť cieľ stretnutí

 • Zistiť, ako odolávať tlaku a zachovať si svoju profesionalitu


Pre koho je workshop určený

Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií

Lektori

PhDr. Alena Oravcová, Mgr. Beáta Sklenárová

Obe ukončili dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii certifikátom v psychoterapii a  dlhodobý výcvik v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov.


Organizačné info

 • Workshop je rozdelený do troch modulov.

 • 24.03.2022 od 9:00 – 15:30

 • 25.03.2022 od 9:00 – 15:30

 • Miesto konania: on-line na platforme ZOOM alebo osobne v Šali

 • Podrobnosti s inštrukciami k on-line stretnutiu budú odoslané prihláseným na mail týždeň pred termínom workshopu.

 • Počet účastníkov je limitovaný, o zaradení do workshopu rozhodne poradie doručenia vyplnenej prihlášky, na základe ktorej vám organizátor odošle potvrdenie o účasti na workshope s údajmi k platbe.

 • Prihlasujte sa na mail: ozbranabeala@gmail.com, následne vám bude odoslané potvrdenie prihlásenia s platobnými údajmi.