Vytvorené: pred mesiacom

Vývojová dysfázia od A po Z

On-line konferencia.

Vývojová dysfázia je poruchou jazyka a prejavuje sa predovšetkým tým, ako deti hovoria alebo rozumejú tomu, čo im hovoríme. Zo svojej podstaty však neovplyvňuje iba rozvoj reči, ale odráža sa aj v mnohých ďalších oblastiach. Ovplyvňuje vzťahy, školskú dochádzku i napríklad budúce uplatnenie.

Obsah

 • Diagnostika VD multiodborovou optikou – alebo akého špecialistu nezabudnúť navštíviť?

 • VD pohľadom školského poradenského zariadenia

 • Vývojová dysfázia u bilingválnych detí

 • Práca s deťmi s VD v predškolskom a školskom veku

 • Praktické tipy, aké oblasti rozvíjame a aké pomôcky môžeme využiť a mnohé ďalšie.

Dozviete sa tiež niečo viac o novej platforme Dysfázka: pre rodiny detí s vývojovou dysfáziou, pre pedagógov, pre odborníkov, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Skrátka pre každého, kto chce porozumieť.

Organizátor

Pasparta ČR


Prednášajúci

 • Mgr. Eva Kolesová

  Vykonáva logopedickú diagnostiku a terapiu u detí i dospelých. Pôsobí v ambulancii klinickej logopédie, vedie logopedické prednášky a webináre, zúčastňuje sa odborných konferencií a seminárov.

 • Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

  Klinická logopédka, predsedníčka Asociácie klinických logopédov, venuje sa prednáškovej a osvetovej činnosti a publikácii odborných textov. Venuje sa aj psychoterapii a arteterapii.

 • Mgr. Michaela Chotěborová

  Klinická logopédka, autorka publikácií o vývojovej dysfázii, vedie odborné kurzy pre laickú aj odbornú verejnosť, podieľa sa na vzdelávaní budúcich klinických logopédov.

 • Mgr. Magda Olšinská

  Špeciálna pedagogička, mama dvoch detí (syna s vývojovou dysfáziou), autorka projektu vlastnimtempem.cz

 • Mgr. Silvia Malá Jablecki, Ph.D.

  Klinická logopedka s dlhoročnou praxou v obore. Pracuje ako s deťmi, tak aj s dospelými. Má skúsenosti s prácou v logopedických ambulanciách a taktiež z psychiatrického oddelenia.

 • Mgr. Olga Andreatta

  Logopédka v SPC, špeciálna pedagogička.

Organizačné info

 • Cena konferencie: 39,90 € – pri zaslaní objednávky do 30. 6. 2024, 49,90 € – pri zaslaní objednávky od 30. 6. 2024

 • Záznam bude možné zakúpiť cca do týždňa od vysielania konferencie na stránkach vydavateľstva Pasparta, a to s obmedzenou dobou zhliadnutia.

 • Účastníkom bude záznam ponúknutý v prípade technických ťažkostí pri prenose

 • Časová dotácia konferencie je 8 vyučovacích hodín, odborný program bude preložený prezentáciou literatúry a pracovných pomôcok.

24 október 2024
on-line, CZ
CZK 990

Linky:

Vývojová dysfázia od A po Z