Vytvorené: pred 11 mesiacmi

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou - OSTRAVA

Obsah

Cieľom vzdelávania v nedirektívnej terapii hrou je osvojiť si zručnosti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku formou terapie hrou, ktorá využíva pre deti prirodzené médium hry a hračiek v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.

Účastník/čka bude po absolvovaní vzdelávania v terapii hrou:

 • ovládať teoretické východiská a základné princípy na klienta zameranej psychoterapie

 • poznať vývinové štádiá dieťaťa a jeho hry

 • rešpektovať svet dieťaťa tak, ako ho vníma dieťa samotné

 • rozumieť deťom a ich správaniu, komunikovať s nimi na úrovni ich pocitov a prežívania

 • empatickejší a viac akceptujúci voči deťom i dospelým

 • schopný sformulovať klientov klinický problém vývinovo aj teoreticky

 • vedieť identifikovať terapeutické hračky a materiál, ktoré môžu byť začlenené do stabilnej alebo prenosnej terapeutickej miestnosti na účely terapie, prípadne diagnostiky

 • rozumieť role hrového terapeuta a terapii hrou v kontexte širšieho klientovho fungovania (rodina,

 • škola, komunita)

 • vedieť identifikovať štádiá terapeutického vzťahu, od vstupného pohovoru až po ukončenie terapie

 • ovládať základné terapeutické zručnosti - stopovanie, reflektovanie obsahu a procesu hry, vracanie zodpovednosti dieťaťu, zadávanie hraníc, a pod.

 • akceptovať etické princípy terapie hrou


Organizačné info

Termíny vzdelávania:

 • 1. stretnutie: 16.-17.11.2023,

 • 2. stretnutie: 8.-9.2.2024,

 • 3. stretnutie: 11.-12.4.2024,

 • 4. stretnutie:6.-7.6.2024,

 • 5. stretnutie: 19.-20.9.2024,

 • 6+7 stretnutie: 14.-16.11.2024

 

 • Vzdelávanie sa koná vždy vo štvrtok od 9 do 18:30 a piatok od 9 do 14:30, posledné dve stretnutia sú spojené do 3 dní a konajú sa pobytovou formou.

 • Prihlasovanie do Ostravy je možné do 30.9.2023 cez prihlasovací formulár.

 • Poplatok 5000 CZK je za jedno víkendové stretnutie! Poplatok zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a drobné občerstvenie; cestovné, ubytovanie a stravu si hradia účastníci sami.

 • Podmienkou pre úspešné absolvovanie kurzu je 100% aktívna účasť na všetkých siedmich víkendových stretnutiach. Ďalšie podmienky sú uverejnené na stránkach vzdelávania.

16 november -
17 november 2023
Ostrava, CZ
CZK 5000

Linky:

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou - OSTRAVA