Vytvorené: pred 9 mesiacmi

ZOZNÁMTE SA S THERAPLAY

Obsah

Počas workshopu sa zoznámite s terapeutickou metódou, ktorá sa dá využiť u menších detí, u ktorých sa narušila ich citová väzba (attachment) s blízkou vzťahovou osobou. Theraplay ponúka premyslený systém jednoduchých hier, ktoré pomáhajú obnoviť alebo naviazať dieťaťu a jeho vzťahovej osobe bezpečné citové puto. Terapia vychádza zo 4. základných kvalít dobrého rodičovstva:

  1. naviazanie intersubjektívneho spojenia,

  2. poskytovanie láskyplnej starostlivosti,

  3. poskytovanie jasného poriadku,

  4. využívanie zaujímavých aktivít.


Jednotlivé hry sú vždy zamerané na určité rodičovské kvality – pričom sa predpokladá, že počas sedenia sa postupne ponúkne cca. 4-5 hier zahrňujúcich všetky oblasti dobrého rodičovstva. Hry sa dajú využívať aj samostatne a ponúkať v rámci bežných terapeutických sedení.


Lektorky

PhDr. Jana Kovařovicová - psychologička, terapeutka, lektorka, vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlova v Prahe.

  • Prešla dvoma dlhodobými sebaskúsenostnými psychoterapeutickými výcvikmi (SUR, PBSP – Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie), absolvovala viacero stredne dlhých terapeutických výcvikov (Dyadická vývojová psychoterapia (DDP), Terapie hrou, Filiálna terapie) a krátkodobých výcvikov (Sand Therapy, Somaticexperiencing, Motivačné rozhovory, My Backpack, Komunikačná bedňa). Je certifikovanou konzultantkou a trenérkou DDP.  V roku 2017 stála pri založení attachmentového centra ATTA, ktoré vzniklo ako spoločenstvo terapeutov, ktorí vo svojej praxi dlhodobo pomáhajú rodinám, ktoré sa starajú o deti s poruchou vo vytváraní vzťahovej väzby- attachmentu.


Mgr. Jolana Prušková - rodinná terapeutka, lektorka, supervízorka.

  • Vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Práve ukončuje dlhodobý výcvik Integratívnej rodinnej terapie. Absolvovala stredne dlhé výcviky Arteterapie, Dyadickej vývojovej psychoterapie, Systemické supervízie a koučovanie a ďalšie odborné kurzy zamerané na prácu s telom. Posledné roky sa venuje hlavne oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Má skúsenosti s dlhodobým sprevádzaním pestúnskych rodín. Pracuje ako lektorka, rodinná terapeutka a supervízorka v oblasti NRP.


Organizačné info

  • 3-dňový workshop v Bratislave 10.-12. januára 2024. 

  • Do 30.9.2023 - zvýhodnená cena 200 EUR. Po tomto termíne platí plná cena 220 EUR.

  • Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár.

  • Upozornenie: ide o 3-dňový workshop zameraný na získanie prehľadu o Theraplay, zoznámenie sa s jej základmi, nie o dlhodobý výcvik. 

10 január -
12 január 2024
Bratislava, SK
EUR 200

Linky:

WORKSHOP: ZOZNÁMTE SA S THERAPLAY