Vytvorené: pred 9 mesiacmi

ZÁZNAM Z WEBINÁRA-Tvorba individuálneho plánu pre dieťa so ŠVVP a odloženou školskou dochádzkou

Obsah

Podstatou vypracovania individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu je zosúladenie učebného plánu, učebných osnov, vyučovacích cieľov, metód a postupov vyučovania... potrebám dieťaťa. Cieľom webinára je načrtnúť postup pri vypracovávaní IVP, a tak pomôcť učiteľom pri realizácii integrácie detí so ŠVVP a odloženou školskou dochádzakou.

Konkrétne témy:

1. Individuálny výchovno-vzdelávací plán

2. Postup tvorby IVP

3.Obsah IVP

4. Námety a ukážky


Organizátor

Vedomostidovrecka.sk


Organizačné info