Vytvorené: pred 2 rokmi

MatMat


MatMat je program v českom jazyku, vyvíjaný na Masarykovej univerzite. Jeho používanie je v tomto čase zdarma.

Obsahuje precvičovanie počítania – osvojovanie a zautomatizovanie základných matematických zručností: počítanie do 10, číselná os, sčítanie a odčítanie do 100, malá násobilka, delenie a pod.

Spracovaný je s grafikou prívetivou k deťom, s využitím bezprostredného hodnotenia a odmien a je teda vhodný najmä na podpornú prácu so žiakmi s VPU – s dyskalkulikmi.