Vytvorené: pred 5 rokmi

Rehabilitačné a fyzioterapeutické techniky

Rehabilitácie sú v rôznej podobe známe v širokej verejnosti najmä v oblasti zdravotníctva ako liečebné rehabilitácie. Rehabilitácia však môže byť aj sociálna, výchovná či pracovná. V pedagogike mentálne postihnutých je známy aj pojem pedagogická rehabilitácia.

Nejedná sa teda vždy len o nápravu poškodených telesných, pohybových funkcií, ale aj o obnovu psychických a sociálnych schopností, funkcií a zručností.