Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou - KOŠICE

6 október -
7 október 2023
Košice, SK
EUR 169

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou - PRAHA

7 september -
8 september 2023
Praha, CZ
CZK 5000

Motorická gramotnosť a inhibícia primárných reflexov

8 september 2023
Brno, CZ
CZK 2400

Ponuka zaujímavej preventívnej aktivity pre stredné školy H3KNISA

"Ak už plánujete na vašej SŠ preventívne aktivity, možno vás zaujme projekt H3KNISA, so zameraním na prevenciu fajčenia mladistvých na SŠ, realizovaný formou celodenného zážitkového workshopu v škole."
Kam smerovať rodičovskú snahu

Kam smerovať rodičovskú snahu

Spracovali sme pre vás ako darček ku koncu školského roku malého pomocníka, ktorého môžete použiť ako metodickú pomôcku pre rodičov svojich žiakov, ktorí majú ťažkosti v čítaní alebo písaní.

NAUTIS 2023

19 október -
20 október 2023
Praha, CZ
CZK 3750

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi

11 október -
13 október 2023
Martin, SK
EUR 270

Nové platové tarify

"Od 1.9.2023 začnú platiť nové platové tarify pre pedagogických a odborných zamestnancov. Nájdete ich aj po kliknutí na tento link cez našu stránku."

Sprievodca nasledujúcim školským rokom

"Dávame do pozornosti, že už je na stránkach Ministerstva zverejnený Sprievodca nasledujúcim školským rokom 2023/2024. Odporúčame pozrieť."

Nová vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

"1.9.2023 nadobúda platnosť nová vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch. Pozrite si zmeny."
8 krokov, ako naučiť žiakov plánovať

8 krokov, ako naučiť žiakov plánovať

Jednou z dôležitých exekutívnych funkcií, s ktorými majú deti v škole (a nie len tie s ADHD) ťažkosti, je plánovanie. To sa dá tiež trénovať. Ponúkame vám pohľad našich českých kolegov z Dyscentra Praha na túto problematiku.

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím

"Ponúknite vašim študentom so zrakovým postihnutím vo veku 16 - 21 rokov. Získajú info o využití informačných, asistenčných a komunikačných technológií, ktoré pomáhajú pri práci s informáciami, pri štúdiu, v zamestnaní, ako i v bežnom živote."

House – Tree – Person test (Dom- Strom – Osoba)

9 október -
10 október 2023
online, SK
EUR 170

Práca s párom v konflikte

25 september -
27 september 2023
Martin, SK
EUR 250
Výzva na pomáhajúce profesie v školách

Výzva na pomáhajúce profesie v školách

Ministerstvo školstva pripravilo výzvu pre materské, základné a stredné školy k projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania – ONLINE

29 máj -
30 máj 2023
online, SK
EUR 160

Novela školského zákona 2023 a ďalšie významné posuny v školstve

6 jún 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 40

Novela školského zákona 2023 a ďalšie významné posuny v školstve

5 jún 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 40

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024

"Usmernenie nadväzuje na materiál „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí“."

Manuál Predprimárne vzdelávanie

"Doposiaľ platný Manuál k predprimárnemu vzdelávaniu, na ktorý nadväzujú všetky ďalšie usmernenia."