Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Tvorba preventívneho programu

"Programy a aktivity zamerané na prevenciu a osobnostný a sociálny rozvoj sa týkajú prežívania, emócií a správania žiakov a žiačok. Neraz do školských tried prinášajú témy osobné, citlivé až intímne. Ako na tvorbu preventívneho programu v škole?"

Príbehy a hry v prevencii

"Odborno-metodický text bol vytvorený pre potreby webinára s názvom Použitie hier a príbehov v prevencii: Cesta k empatii a citlivosti. Texty na stiahnutie sú určené predovšetkým pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. za"

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím

"Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave organizuje sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Odporúčajte!"

Smyslů plný kongres Mozek a smysly - snoezelen

18 marec -
24 marec 2024
on-line, CZ

Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní

"Pedagógovia v MŠ prípadne aj odborní zamestnanci môžu využiť metodiku na priebežné sledovanie rozvoja jednotlivých oblastí u detí v období pred nástupom na základnú školu. Metodická príručka, videomanuál aj prílohy k dispozícii na stiahnutie."

Mobilná aplikácia ASDetect - verzia pre PC

"Jedinečná bezplatná mobilná aplikácia ASDetect vytvorená na základe vedeckého výskumu pomáha rodičom a odborníkom rozpoznať prvé náznaky autizmu u malých detí už vo veku od 11 mesiacov! Je dostupná aj v slovenčine."

Včasné známky autizmu vo veku do 24 mesiacov

10 apríl 2024
Prešov, SK
EUR 20

Workshop k programu INTERACT

19 apríl 2024
Bratislava, SK

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

23 máj -
3 júl 2024
Bratislava, SK
EUR 450
Čo povedať rodičom a deťom pred návštevou poradne

Čo povedať rodičom a deťom pred návštevou poradne

Z dlhoročnej skúsenosti v poradenskej praxi vieme, že mnohí rodičia majú obavy navštíviť s dieťaťom poradenské zariadenie. Obzvlášť majú obavy najmä zo psychologického vyšetrenia, pretože to u nich evokuje „psychiatra“.

Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami

17 apríl 2024
Prešov, SK
EUR 20

Dieťa s rizikovým vývinom: možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní

"Nie je dieťa ako dieťa. Na vývin niektorých pôsobia rôzne nepriaznivé okolnosti - zdravotný stav, zložité podmienky rodinného života, či širšie okolnosti života súvisiace so zlou socioekonomickou situáciou jeho rodiny, či komunity."

Prejavy úzkosti u detí

"Ako vplýva úzkosť na učenie a správanie dieťaťa? Ako sa dá pracovať s úzkostnými deťmi v škole? Čo robiť a čo nerobiť? Stiahnite si krátky informačný materiál."
Rozlišovanie reverzných písmen

Rozlišovanie reverzných písmen

Isto si všetci uvedomujeme, aké ťažké je pre mnohé deti - najmä v prvom či ešte aj v druhom ročníku - rozlíšiť reverzne otočené písmenká. V poslednom období sa najmä pri rozlíšení písmen b-d stretávame s ťažkosťami často ešte aj vo vyšších ročníkoch.

Už máte vo svojej škole Čítacie rozcvičky?

Už máte vo svojej škole Čítacie rozcvičky?

Pracovné listy, ktoré pomáhajú zlepšovať techniku čítania. Ich využitie je široké- sú určené ako pomôcka tak školským špeciálnym pedagógom, pedagogickym asistentom, ako aj rodičom.

Psychoterapeutické minimum v školskej praxi

23 apríl 2024
on-line, SK
EUR 35

Vývinová verbálna dyspraxia - Opakovane

23 marec 2024
Bratislava, SK
EUR 120

Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS

25 apríl -
26 apríl 2024
Praha, CZ
CZK 3400

Hlava, ramená, kolená palce alebo Celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v materskej škole

19 apríl 2024
Bratislava alebo on-line, SK
EUR 75

Školský podporný tím - sprievodca

"Nezabúdajte, že pre školské podporné tímy existuje Sprievodca, ktorý by mal pomáhať metodicky usmerňovať prácu ŠPT. Je dobré občas nazrieť a pripomenúť si kompetencie."