Vytvorené: pred 5 rokmi

Reedukačné programy

Do tejto časti sa budeme snažiť zahrnúť všetky viac alebo menej známe metodiky, techniky, cvičenia s rôznym zameraním, ktoré sa dnes využívajú alebo dajú využiť v bežnej každodennej praxi špeciálneho pedagóga.