Vytvorené: pred 9 mesiacmi

ABA v školách– akreditované inovačné vzdelávanie

Akreditované inovačné vzdelávanie, určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom alebo s inými ťažkosťami, ktoré potrebujú modifikovať správanie.

Program nájdete na stránke organizátora.Lektor

Mgr. Zuzana Hollá, BCBA

  • zakladateľka ABA Centra v Bratislave, behaviorálna analytička a ABA inštruktorka


Organizačné info

  • Organizátor: Francesco, regionálne autistické centrum Prešov
  • prihlasovanie do 5.9.2023
  • forma vzdelávania: kombinovaná – prezenčná (20 vyučovacích hodín) a online (30 vyučovacích hodín)
13 október 2023
Prešov, SK
EUR 300

Linky:

ABA v školách– akreditované inovačné vzdelávanie