Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Dyslexia ako celoživotná záťaž alebo dyslexia od kolísky až po hrob

Obsah 

  • charakteristika špecifických porúch učenia (ŠPU) z hľadiska súčasnej teórie a praxe, vývojové trendy, príčiny ŠPU

  • Prvé prejavy ŠPU v predškolskom veku (čo si všímať v súvislosti s neskoršou diagnostikou), ktoré nadobúdajú na závažnosti v ZŠ a pretrvávajú po celý život

  • Vzdelávanie žiakov so ŠPU v ZŠ a SŠ, základné prístupy počas bežných hodín. Hodnotenie a klasifikácia v škole. Právne normy.

  • Prejavy ŠPU v bežnom živote, ťažkosti v zamestnaní (ako ťažkosti v škole ovplyvňujú ďalšie štúdium a zamestnanie)

  • Psychosociálne súvislosti ŠPU, sociálne vzťahy jedincov so ŠPU


Pre koho

  • učitelia ZŠ,

  • špeciálni pedagógovia a psychológovia zo školských a poradenských zariadení

Lektor
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Organizačné info

  • miesto konania: Praha, DysCentrum

  • čas konania: 9.00 - 15.00 hod.

  • Akreditácia MŠMT ČR