Vytvorené: pred rokom

Novela školského zákona 2023 a ďalšie významné posuny v školstve

9. mája 2023 sa v parlamente schválila jedna z najväčších noviel, opráv či reforiem za posledné roky. 

Ďalším významným posunom je definitívne schválenie projektu POP 3. Projekt bol schválený 10. mája v dostatočnom predstihu tak, aby školy stihli všetko potrebné na september pripraviť. 

 

Významným posunom vo vzdelávaní bude aj dotácia na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorá sa od septembra navýši a bude sa týkať všetkých druhov vzdelávaní nielen aktualizačného. 


Obsah

Na webinári sa dozviete najmä inkluzívne zmeny o novele, ktorá obsahuje reformu nárokovateľných podporných opatrení, úpravy a opravy v systéme poradenstva a úrovní stupňov podpory, ale aj v oblasti financovania podporných tímov, asistentov a ďalších opatrení. 

Webinárom Vás bude sprevádzať Viktor Križo jeden zo spolutvorcov novely.

 

Komu

  • riaditelia, riaditeľky škôl a školských zariadení, pedagogickí a odborní zamestnanci, školské úrady, inšpektori, pracovníci NIVAM, VÚDPaP, poradenské zariadenia


Lektor

Viktor Križo, Inklucentrum


Organizačné info

  • čas konania: 15:00 - 18:00
  • webinár sa koná opäť ešte aj v termíne 6.6.2023
  • infoservis v cene