Vytvorené: pred rokom

Školský program bilaterálnej integrácie

Kurz Školský program bilaterálnej integrácie ponúka niekoľko základných cvikov zameraných na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy a prepájania kognície a pohybu. V dôsledku cvičenia sa zrýchľuje psychomotorické tempo detí, ľahšie sa koncentrujú v škole a zlepšujú sa im študijné výsledky.

Cviky z tohto kurzu je možné použiť s deťmi počas vyučovania za účelom zlepšenia zamerania pozornosti, výdrže, sluchovej, sekvenčnej pamäte a pod. Cviky môžete využiť ako zábavnejšiu formu rozvíjania koncentrácie. Prostredníctvom hry a pohybu vás budú deti lepšie a ľahšie vnímať a budú ochotnejšie spolupracovať.


Komu je určený

  • pracovníkom v školách a/alebo školských zariadeniach
  • primárne je určený pedagógom, triednym učiteľom, alebo učiteľom telesnej výchovy
  • je možné zúčastniť sa kurzu, aj keď ste psychológ, lekár, alebo spĺňate podmienku pomáhajúcej profesie
  • kurz je však určený predovšetkým pre skupinovú formu práce


Organizačné info

  • Uvedená cena je bez DPH a obsahuje študijné materiály v slovenčine a občerstvenie počas kurzu
  • Miesto konania spolu s podrobnými organizačnými inštrukciami obdržíte emailom
28 máj -
29 máj 2022
Bratislava, SK
EUR 140

Linky:

Školský program bilaterálnej integrácie