Vytvorené: pred rokom

Správanie dieťaťa ako spôsob komunikácie

Obsah

  • tradičné chápanie prejavov problematického správania

  • čo nám chce dieťa svojim správaním povedať

  • agresívne, neposlušné, problém s rešpektovaním autorít, klamanie, hlučné, krádeže, neplnenie povinnosti, problémy s hranicami  a autoritami, problémy s rovesníkmi, adaptácia na zmeny, sebapoškodzovanie, dobré dieťa

  • námety do praxe

Lektori

Organizačné info

  • čas: 16.00 - 18.00 hod.

  • platforma ZOOM

  • prihlasovacie údaje organizátori posielajú 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

16 marec 2023
online, SK
EUR 30

Linky:

Správanie dieťaťa ako spôsob komunikácie